• Büntetőjog

A büntetőjogi védelem ellátását a büntetőjog egészét illetően kiemelt szakterületemnek tekintem.

• Polgári jog

Naprakész felkészültséggel és széleskörű tapasztalatokkal rendelkezem a vagyonjog és a személyi jog területén. Elsősorban az alábbi területeken vállalok jogi tanácsadást, látok el jogi képviseletet:

• vagyonjogi szerződések, okiratok szerkesztése

• követelések érvényesítése

• kártérítési ügyek

• ingatlanjogi ügyek

• kereskedelmi jogi ügyek

• szerzői jogi, iparjogvédelmi, szellemi tulajdont érintő, informatikai jogi és domainjogi ügyek

• termékfelelősségi, fogyasztóvédelmi ügyek

• infrastruktúra-fejlesztési ügyek

• adatvédelmi ügyek

• cégképviselet, cégeljárás

• csőd-, felszámolási és végelszámolási ügyek

• Közigazgatási és munkajog

Teljeskörű jogi képviselet ellátását vállalom közigazgatási hatósági ügyekben, emellett peres képviseletet látok el közigazgatási és munkaügyi perekben.

• Pénzügyi és egyéb üzletviteli tanácsadás

Komoly szakmai háttér birtokában a következő területeken támogatom Ügyfeleim tevékenységét a jogi tanácsadáson túl:

• adótanácsadás

• projektmenedzsment

• komplex szerződésrendszerek előkészítése

• energetikai projektek előkészítése és megvalósítása

• K+F, innovációs projektek előkészítése és megvalósítása

• akvizíciók lebonyolítása

• projetfinanszírozási tanácsadás

• hazai és közösségi pályázati támogatások igénybevételével kapcsolatos tanácsadás

• hitelszerződések érvényességének vizsgálata, pénzintézettel szembeni igényérvényesítés

Térkép

Információ

A honlapot dr. Czudar Balázs egyéni ügyvéd
(a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja, nyilvántartási szám: 01-031626) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok előírásai szerint. A szabályzatok – az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt – a www.magyarugyvedikamara.hu
weboldalon érhetők el.

Kapcsolat

Cím: 1054 Budapest, Szemere u. 23.
Telefon: +36 (1) 577 9191
Mobil: +36 (30) 627 3355
E-mail: info@drczudar.hu