Jogi nyilatkozat

A honlapon közöltek nem minősülnek ajánlattételnek.

A honlapon található információk semmilyen módon nem minősülnek jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. Az oldalon megjelent információk teljességéért, pontosságáért, időszerűségéért vagy a felhasználásuk kapcsán fellépő következményekért, különösen a honlap használatából vagy a megjelentetett információkra való hagyatkozásból eredő esetleges károkért a felelősséget kizárom.

A honlap külső weboldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmaz. A külső weboldalakat független harmadik felek üzemeltetik, amelyekre nem rendelkezem befolyással, ezért az ilyen weboldalak elérhetőségéért, tartalmáért vagy felhasználásáért a felelősséget kizárom.

A honlap tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, minden jog fenntartva. A honlapon található tartalom jogosulatlan felhasználását a törvény tiltja. A honlap bármely részének módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, más szellemi alkotásba, kiadványba vagy honlapba történő beépítése vagy egyéb, az információk visszakereshetőségét lehetővé tevő elektronikus rendszerben történő tárolása – az üzemeltető kifejezett hozzájárulása hiányában – tilos.

Térkép

Információ

A honlapot dr. Czudar Balázs egyéni ügyvéd
(a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja, nyilvántartási szám: 01-031626) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok előírásai szerint. A szabályzatok – az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt – a www.magyarugyvedikamara.hu
weboldalon érhetők el.

Kapcsolat

Cím: 1054 Budapest, Szemere u. 23.
Telefon: +36 (1) 577 9191
Mobil: +36 (30) 627 3355
E-mail: info@drczudar.hu